Editör Kurulu

Baş Editör:
Assoc. Prof. Dr. Can YARDIMCI

Afyon Kocatepe Üniversitesi - İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
canyardim@aku.edu.tr
 
Editör Yardımcıları:
Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir KIRBAŞ

 Atatürk Üniversitesi Egitim Fakültesi
akadirkirbas@atauni.edu.tr
 
Assoc. Prof. Dr. Münevver BAYAR
Yönetim Organizasyon
Sosyal Güvenlik Kurumu
munevverbayar@hotmail.com
 
Assist. Prof. Dr. Aslı KAYA
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi
aslkaya@gelisim.edu.tr
 
Bölüm Editörleri:
Assoc. Prof. Dr. Mürşit IŞIK
Süleyman Demirel Üniversitesi  İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
mursitisik@sdu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Nuran VARIŞLI
Yönetim Organizasyon
Sosyal Güvenlik Kurumu
gulmennuran@hotmail.com

Assoc. Prof. Dr. Mesut BULUT
 Atatürk Üniversitesi Egitim Fakültesi
mesutbulut@atauni.edu.tr

Doç. Dr. Ülhak ÇİMEN
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi
ülhak.cimen@atauni.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Emine OYUR
Sosyal Bilimler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
 emine.oyur@dpu.edu.tr

Dr. Veysel GÖÇER
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
veysel092@gmail.com

Türkçe Dil Editörü:
Öğretim Görevlisi Dr. Ender ÖZEREN
Dicle Üniversitesi
enderozeren@gmail.com
 
Yabancı Diller Editörü:
Dr. Chems Eddine BOUKHEDIMI
University of Tizi Ouzou, Department of commerce. Marketing Management. Algeria
chemsrko@gmail.com
 
Dr.Öğretim Üyesi Jale COŞKUN
İstanbul Aydın Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü
jalezaman@aydin.edu.tr
 
Yayın Kurulu:
Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA
Bakü Avrasya Üniversitesi
Uluslararası İlişkilerde Siyaset
Ibrahimova-gulzar@rambler.ru
 
Prof. Dr. Haluk YERGİN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
halukyergin@yyu.edu.tr

Prof. Dr. Mohammed NAOUA
University of El Oued, Cezayir
naoua-mohammed@univ-eloued.dz

Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
Çukurova Ünivrsitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
hciftci@cu.edu.tr
 
Assist. Prof. Dr. Ananda MAJUMDAR
University of Alberta, Canada
anandamajumdar2@gmail.com
Dr. Veysel GÖÇER
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
veysel092@gmail.com

Dr. Gökhan DAYAN
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
gokhandayan@yahoo.com

Dr. Sinan BAYAT
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
sinanbayat44@gmail.com

Dr. Seyit YAYLA
Tokal İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye
seyityayyla@gmail.com

Dr. Muhammad FAISAL
Allama Iqbal Open University,Ministry of Human Rights Commission, Pakistan
dr.faisalshabbir88@gmail.com
 
Dr. Keshab Chandra MANDAL
Kolkata, India
mandalkeshab2013@gmail.com
 
Dr. Nida GÜNSAN
Van, Türkiye
nidagnsn93@gmail.com
 
Dr. Rey TY
Department of Peace Studies, International College, Payap University, Thailand
reyty4@gmail.com