Amaç ve Kapsam

Amaç:

USBİLİM Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında derinlemesine bir anlayış ve bilgi üretme amacını taşır. Dergimizin temel amacı, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemek ve sosyal bilimlerdeki güncel sorunlara çözümler sunarak bu alandaki bilgi birikimini zenginleştirmektir. Yüksek kaliteli araştırmaların ve yenilikçi yaklaşımların paylaşılmasını hedefleyen dergimiz, akademik topluluğa katkıda bulunmayı ve sosyal bilimlerin evrimine liderlik etmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam:

USBİLİM Dergisi, geniş bir kapsama sahip olup sosyal bilimlerin farklı alt disiplinlerindeki özgün araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır. Dergi, ancak bununla sınırlı olmaksızın, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi, iletişim, antropoloji ve kültürel çalışmalar gibi alanlardaki çeşitli konuları kapsamaktadır. Metodolojik çeşitliliği teşvik eden dergimiz, nitel, nicel, deneysel ve teorik araştırmaları içeren geniş bir yelpazedeki makaleleri değerlendirir. Ayrıca, uluslararası boyutta önemli konularda çeşitli bakış açılarına yer vererek, küresel sosyal bilim araştırmalarının gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. USBİLİM Dergisi, bilimsel mükemmeliyeti ve akademik yeniliği destekleyen bir platform olarak, yaratıcı düşünceye, eleştirel analize ve bilimsel keşfe katkıda bulunan çalışmalara öncelik verir.