KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ


Özet Görüntüleme: 146 / PDF İndirme: 59

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Karma, karma araştırma yöntemi, bilimsel araştırma

Özet

Karma araştırma yöntemi son yıllarda bilimsel araştırmalarda sıklıkla kullanılan ve yükselen bir araştırma yöntemi olarak alanyazında yerini almıştır. Karma araştırma yöntemi nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin her ikisini kullanarak bütüncül ve derin bilgilere ulaşmayı hedefleyen bir araştırma yöntemidir. Karma araştırma yöntemi nicel ve nitel araştırma yöntemlerine göre daha yeni olduğu için bu yöntem ile ilgili alanyazın sürekli gelişmektedir. Bu yüzden karma araştırma yöntemi ile ilgili alanyazın dağınıktır. Bu durum araştırmacılar için karmaşa oluşturmaktadır. Bu yüzden çalışmada karma araştırma yöntemi ile ilgili öz bilgiler vererek bu yöntemi ilk defa kullanacak araştırmacılara ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada alanyazın irdelenerek karma araştırma yönteminin tanımı, karma araştırmalarda nicel ve nitel verilerin nasıl kullanılacağı ve karma araştırma desenleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Referanslar

Betzner, A. (2008). Pragmatic and dialectic mixed method approaches: An empirical comparison, Unpublished doctoral dissertation. Minneapolis: University of Minnesota

Caracelli, V. J., & Greene, J. C. (1993). Data Analysis Strategies for Mixed-Method Evaluation Designs. Educational, Evaluation and Policy Analysis, 15(2), 195-207.

Creswell, J. W. (2017a). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş. (M. Sözbilir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2017b). Araştırma Deseni. (S. Beşir Demir, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Creswell, J. W.,& Plano-Clark, V. L. (2018). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi. (Y. Dede, & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Doyle, L., Brady, A. M., & Byrne, G. (2009). An Overview of Mixed Methods Research. Journal of Research in Nursing, 14(2), 175-185.

Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 112-133.

Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Quality & quantity, 43, 265-275.

Mertkan, Ş. (2015). Karma Araştırma Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Östlund, U., Kidd, L., Wengström, Y., & Rowa-Dewar, N. (2011). Combining Qualitative and Quantitaive Research within Mixed Method Research Designs: A Methodological Review. International Journal of Nursing Studies (48), 369-383.

Zhang, W. (2011). Mixed Methods Embedded Design in Medical Education, Mental Health and Health Services Research: A Methodological Analysis. Unpublished Doctora Thesis. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska.

İndir

Yayın Tarihi

2024-03-25

Nasıl Atıf Yapılır

ÜRÜNİBRAHİMOĞLU, M. (2024). KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ. Usbilim Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 28–36. Geliş tarihi gönderen https://usbilimdergisi.com/index.php/pub/article/view/19